Novinky a pozvánky 

Na základe rozhodnutia vlády SR o obmedzení voľného pohybu občanov počas sviatkov Veľkej noci, Vám chcem oznámiť dôležité zmeny v liturgickom programe.

Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Tie kňazom, zasväteným osobám a veriacim poskytnú ďalšie potrebné usmernenia týkajúce sa Veľkonočných sviatkov. Veľká...

Všetkým veriacim oznamujeme, že dnes 27. marca večer o 18.oo hod. sa Svätý Otec František bude modliť pred Bazilikou sv. Petra v Ríme modlitbu za odvrátenie epidémie. Pri modlitbe udelí všetkým zúčastneným úplné odpustky a požehnanie Urbi et Orbi. Pozývame všetkých veriacich účastniť sa na tejto modlitbe prostredníctvom vysielania TV Lux.

Na webových stránkach logos.tv a sobrance.tv nájdete každý deň priame prenosy sv. liturgii z našich gréckokatolíckych chrámov. Prosím ponúknite túto informáciou aj svojim známym.

V Košickej eparchii sme sa rozhodli na sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke o vtelení Božieho Slova vykonať obrad intronizácie Božieho Slova v našich rodinách.

Na základe správy zverejnenej dnes na TK KBS (10,30): https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200320016 bolo biskupmi na Slovensku rozhodnuté o predĺžení nekonania verejných bohoslužieb do 31. marca 2020.