Liturgický program 

  NEDEĽA 26.6.                                                                                                                                                                       III. nedeľa po Päťdesiatnici

  Hlivištia - 9,00 Za farské spoločenstvo.

  Baškovce 10,30 *ZBP Tomáš                                                      (Helena Dzvoníková)

  Horňa 7,30 *ZBP Pavol, Pavla, Peter, Rebeka, Katarína         (Pavol Dorič)


  Pondelok 27.6.

  Hlivištia 7,30 + Ján, Anna, Matúš, Martin, Anna, Ján a ost.    (Milena Hricová)

  Baškovce sv. zmierenia od 16,00 hod., 18,00 sv. lit. obetovaná za ctiteľov Božského srdca

  Utorok 28.6.

  Hlivištia 7,30 + Pavol, Mária, Michal, Anna, Štefan a ost.       (Mária Bilšaková)

  Horňa sv. zmierenia od 16,00 hod., 18,00 sv. lit. obetovaná za ctiteľov Božského srdca

  Streda 29.6.                                                                                                                                                                          sv. apoštoli Peter a Pavol - myrovanie, prikázaný sviatok

  Hlivištia 19,00 + Ladislav, Ján                                                     (Jana Valentová)

  Baškovce 17,30 * ZBP Bohuznáma rodina                               (Bohuznáma)

  Horňa 16,00 Za farské spoločenstvo.

  Štvrtok 30.6.

  Hlivištia 18,30 + Anna, Ladislav, Alžbeta, Ján                          (rod. Pavluliková)

  Horňa 17,00 + Pavol, Anna, Juraj, Mária, Ján                           (Anna Ryniková)

  Piatok 1.7.

  Hlivištia sv. zmierenia od 16,00 hod., 18,00 sv. lit. obetovaná za ctiteľov Božského srdca

  Baškovce sv. liturgia nebude!

  Sobota 2.7.

  Hlivištia 7,30 + Juraj, Juraj, Ján, Mária a ost.                            (vd. Mária Timková)

  NEDEĽA 3.7.                                                                                                                                                                        IV. nedeľa po Päťdesiatnici

  Hlivištia - 10,30 *ZBP rod. Siladyová                                         (Maroš Silady)                                                                                Sv. omša nebude! (až 10.7.)

  Baškovce 7,30 *ZBP Ľubomíra a Marcello                                (rod. Wilšinská)

  Horňa 9,00  

  • V stredu prikázaný sviatok a myrovanie.
  • Dnes (26.6.) zbierka na Dobročinné diela sv. Otca.
  • SOPKA maratón 27.-29.6. v Sobranciach začiatok o 17:00.
  • Spovedanie chorých v piatok od 8:00. 


   Vytvorte si webové stránky zdarma!