Liturgický program 


  NEDEĽA 18.4.                                                                                                                                                                      III. nedeľa po Pasche - o myronosičkách.

  Hlivištia 9,00 sv. liturgia obetovaná za farské spoločenstvo   Ešte bez účasti verejnosti!   

  Pondelok 19.4.

  Hlivištia 18,30 + Emil, Ladislav a ost.                                    (Mária Valentová)

  Baškovce 17,00 + Michal, Juraj, Anna, Beáta                             (Juraj Ondrík)

  Utorok 20.4.

  Hlivištia 18,30 + Michal, Michal, Anna, Mária, Ladislav, Ján     (Milan Timko)

  Horňa 17,00 * ZBP Magdaléna                                        (Magda Semivanová)

  Streda 21.4.

  Hlivištia 18,30 + Mária, Michal, Michal a ost.                             (Bohuznáma)

  Baškovce 17,00 + Michal, Mária, Anna, František, Magda, Miroslav, Michal (Marta Kupcová)

  Štvrtok 22.4.

  Hlivištia 18,30 + Verona, Ján, Adam                                    (Michal Timko ml.)

  Horňa 17,00 + za zosnulých z rod. Doričovej                               (Pavol Dorič)

  Piatok 23.4.

  Sv. veľkomučeník a divotvorca Juraj - odporúčaný sviatok, voľnica

  Hlivištia 19,00 za farské spoločenstvo

  Baškovce 17,30 + Beáta, Juraj, Anna, Michal a ost.                   (Ján Ondrík)

  Horňa 16,00 * ZBP Magda                                                   (Zdenka Falisová)

  Sobota 24.4.

  Hlivištia 8,00 + Juraj, Juraj, Ján, Mária a ost.                (vd. Mária Timková)

  NEDEĽA 25.4.                                                                                                                                                                       IV. nedeľa po Pasche - o porazenom.

  Hlivištia 10,30 * ZBP Jarmila                                                  (rod. Olexová)

  Baškovce 9,00 sv. liturgia obetovaná za farské spoločenstvo

  Horňa 7,30 * ZBP Valéria                                                        (rod. Mikitová)

  • Od 19.4. je umožnené verejné slávenie bohoslužieb, za dodržania všetkých protiepidemických nariadení.
  • Počet veriacich v chráme je obmedzený výmerou chrámu, jedna osoba na 15m². Hlivištia - 12 osôb, Baškovce - 14 osôb, Horňa - 11 osôb + kňaz.
  • Naďalej platí dišpenz od účasti na nedeľnej a sviatočnej liturgii.
  • Prednosť účasti na liturgii má rodina, ktorá obetovala na sv. liturgiu.
  • Pol hodinu pred sv. liturgiou bude možnosť prijať sv. zmierenia.
  • Informácie k nedeľnej sv. liturgii upresním v priebehu týždňa.
  • V piatok 23.4. na sviatok sv. veľkomučeníka Juraja je voľnica.