Liturgický program 

NEDEĽA 24.9.                                                                                                                                                                       XVII. nedeľa po Päťdesiatnici

Hlivištia 9,00 + Juraj, Juraj, Ján, Mária                                             (vd. Mária Timková)

Baškovce 10,30 Za farské spoločenstvo.

Horňa 7,30 *ZBP Alena a Stanislav                                                   (rod.Kancová)

Pondelok 25.9.

Hlivištia 18,30 + Mária, Ján, Juraj, Juraj, Juraj, Zuzana a ost.        (Juraj Kochman)

Baškovce 17,00 + Ján                                                                          (Marta Kupcová)

Utorok 26.9.

Hlivištia 18,30 + Zuzana, Juraj                                                            (Jozef Suranič)

Horňa 17,00 +Ján, Ján, Alžbeta, Mária, Michal                                (Helena Čižmárova)

Streda 27.9.

Hlivištia 7,30 + Helena, Ján a ost.                                                      (Milan Beľan)

Baškovce 8,30 + Michal a ost.                                                           (Milana Mišová)

Štvrtok 28.9.

Hlivištia 18,30 * ZBP Andrej a Mária                                                 (Štefan Kasič)

Horňa 17,00 *ZBP Milan a Eva                                                          (rod. Praščáková)

Piatok 29.9.

Hlivištia 18,30 + Michal, Anna, Michal, Alžbeta, Michal                (Marta Pavluliková)

Baškovce 17,00 + Pavol, Ladislav, Alžbeta, Ladislav, Michal,                                                                                                                        Eduard, Kvetoslava, Alžbeta                           (Oľga Ovadová)

Sobota 30.9.

Farská púť Litmanová

NEDEĽA 1.10.                                                                                                                                                                       XVIII. nedeľa, Presvätá Bohorodička Ochrankyňa

Hlivištia 10,30                  9,00 sv. omša                                                                                                                                         * ZBP Andrej s rod.                                                             (Mária Kasičová)

Baškovce 7,30 Za farské spoločenstvo.

Horňa 9,00 *ZBP Ján s rod.                                                           (rod. Regendová)


  • Dnes (24.9.) po sv. liturgii, stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.
  • V nedeľu (1.10.) po sv. liturgii myrovanie.
  • Predplatné: Slovo + kalendár 27€, Misionár 21€.
  • Litmanová - 30.9., odjazd 6:15 Hlivištia, cena 25€, ešte sú 3 voľné miesta. 


Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky