Gréckokatolícka cirkev Hlivištia

farnosť sv. veľkomučeníka Juraja

Farnosť Hlivištia

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1448. V priebehu 15. storočia prišlo do Hlivíšť valašské a pravdepodobne aj prevažne etnicky rusínske obyvateľstvo, ktoré v 16. storočí postupne prevládlo nad pôvodným obyvateľstvom. Napriek tomu, že v polovici 16. storočia sa v okolí začali síriť myšlienky reformácie, miestnych veriacich východného obradu ktorí mali vlastných kňazov, sa dotkli iba okrajovo.

V roku 1751 vizitoval farnosť mukačevský biskup Michal Emanuel Olšavský. Z jeho zápisov sa dozvedáme, že obec Hlivištia aj s filiálkou Baškovce, spravoval kňaz Juraj Bazilevič a vypomáhal mu jeho syn ako diakon. Chrám v tom čase bol drevený, pokrytý šindľom. Koncom 18. storočia bola k farnosti pričlenená aj filiálka Horňa a neskôr aj sobranecké kúpele.

Koncom 19. Storočia vo farskej obci postavili veriaci nový neobarokový murovaný chrám, zasvätený sv. veľkomučeníkovi Jurajovi datovaný do roku 1898. 

NOVINKY

Na základe rozhodnutia vlády SR o obmedzení voľného pohybu občanov počas sviatkov Veľkej noci, Vám chcem oznámiť dôležité zmeny v liturgickom programe.