Horňa

600-sté výročie prvej písomnej zmienky o obci Horňa

V dňoch 17. a 18. júna 2017, obyvatelia obce Horňa (filiálna obec farnosti Hlivištia) oslávili 600-sté výročie prvej písomnej zmienky o obci. V roku 1417 sa spomína obec pod pomenovaním "Felseufalu" ako súčasť panstva Tibava. Názov by sme mohli voľne preložiť ako Horná Ves alebo Horná Tibava, odtiaľ pochádza aj jej dnešné, už skrátene pomenovanie. Zaujímavosťou je skutočnosť, že od polovice 16. storočia až do začiatku 18. storočia bola obec neobývaná, potom sa obyvateľstvo znovu vrátilo.

Samotné oslavy začali poobede, v sobotu 17. júna sv. omšou, ktorú slávili rodáci z obce o. Marián Kašaj a dominikán páter Albert Milan Bak. Neskorý večer patril hudobnému programu.

Oslavy pokračovali v nedeľu 18.júna, slávnostnou archijerejskou sv. liturgiou, ktorú slávil vladyka Milan košický eparcha, za hojnej účasti veriacich oboch obradov. V homílii vladyka upriamil pozornosť prítomných na vernosť tradičným hodnotám, ktoré sme zdedili po našich predkoch, ako je viera, modlitba a rodina. Liturgiu svojim spevom sprevádzal spevácky zbor z Koromľe a pani Hanka Servická.

Po sv. liturgii nasledovalo krátke pohostenie pre všetkých prítomných a kultúrny program, na ktorom prítomných hostí a rodákov privítal starosta obce Ing. Slavomír Pšak a krátkym príhovorom prítomných pozdravil aj prednosta obvodného úradu Sobrance MVDr. Boleslav Lešo. Potom už priestor patril folklórnym tanečným a speváckym súborom. 

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky