Baškovce

Obyvatelia obce Baškovce, ktorá patrí do farnosti Hlivištia, oslávili 21. júla 600 rokov od prvej písomnej zmienky o ich obci. Pri tejto príležitosti v miestnej Cerkvi Nanebovstúpenia Pána, slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, archijerejskú svätú liturgiu spolu s kňazmi, ktorí vo farnosti pôsobili.

V homílii vladyka vyzdvihol pevnú vieru miestnych obyvateľov počas rokov 1950 až 1968, keď bola gréckokatolícka cirkev štátom postavená mimo zákona a veriaci boli politickou mocou násilne nútení prijať pravoslávie. Miestni gréckokatolíci neprijali pravoslávneho kňaza, sami sa schádzali na modlitbách, pochovávali mŕtvych a tajne vyhľadávali gréckokatolíckych kňazov aby mohli prijať sviatosti manželstva a krstu. V duchu týchto spomienok vladyka Milan vyzval prítomných aby si uchovali vieru svojich predkov aj v dnešnej dobe. Liturgický spev viedol spevácky zbor z Koromle a Anka Servická.

Po svätej liturgii nasledovalo krátke pohostenie pre všetkých prítomných a kultúrny program, na ktorom prítomných privítala starostka obce Viera Lukáčová. Krátkym príhovorom prítomných pozdravil aj zástupca Košického samosprávneho kraja Michal Demo. Nasledovalo uvedenie knihy o histórii obce Baškovce s rovnomenným názvom. Moderátorka programu Mária Kasičová predstavila autora publikácie historika Martina Molnára a poprosila vladyku Milana a Petra Žeňucha, pracovníka Slovenskej akadémie vied, aby uviedli spomínanú publikáciu. Potom už pódium patrilo folklórnym tanečným a speváckym súborom.

Obec Baškovce sa prvýkrát spomína v listine z roku 1418. V priebehu storočí sa názov obce postupne vyvinul z Baskóc cez Baschkócz a Basskowce až k dnešnému pomenovaniu, ktoré sa používa od medzivojnového obdobia. Po prvej svetovej vojne pripadla obec na základe Trianonskej mierovej zmluvy Československej Republike. Po tzv. Malej vojne medzi Slovenskou republikou a a Maďarskom pripadli Baškovce horthyovskému Maďarsku, no po druhej svetovej vojne boli opätovne pričlenené k ČSR .


"Baškovský evanjeliár"

Baškovský evanjeliár by sme mohli zaradiť k starobylým bohoslužobným knihám byzantsko-slovanského obradu na Slovensku. Predpokladá sa, že toto rukopisné evanjelium pochádza z konca 15. storočia, na základe odborného skúmania sa zistilo, že bol odpísaný zo staršej predlohy (z prelomu 12. až 13. storočia). Je napísaná úhľadným pravidelným cyrilským unciálnym písmom. Pozostáva z 281 papierových listov, ktoré sú väčšinou vo veľmi dobrom stave. Rukopis obsahuje úplný text prvých troch evanjelií (Marek, Matúš, Lukáš) nekompletné je evanjelium podľa Jána. V rukopise sa nachádzajú aj 4 listy, ktoré sú bohato ozdobené pestrofarebnými prírodnými motívmi renesančného charakteru, zväčša kvetiny a listy. Nad záhlaviami evanjelií pritom zo stoniek vyrastajú pravidelné geometrické útvary a ornamenty. Záhlavia boli zdobené zlatými písmenami. Baškovský evanjeliár teda predstavuje aj cenné výtvarné dielo. Keďže je evanjeliár starší ako súčasný chrám, môžeme predpokladať, že predtým bol súčasťou dreveného chrámu, ktorý bol podľa tradovania najstarších obyvateľov obce premiestnený (darovaný) do Inoviec (toho času chrám archanjela Michala). Obyvatelia Baškoviec evanjeliár chránili ako najprísnejšie tajomstvo, v nepriaznivých časoch ho skrývali v rodinných domoch u "spoľahlivých ľudí", väčšinou kurátorov a kantorov, takto si ho odovzdávali z generácie na generáciu, ako spomienku na dedičstvo viery svojich predkov. Nikto presne nevedel akú historickú a kultúrnu hodnotu evanjeliár má, pretože kvôli už vyššie spomínanému ukrývaniu, sa evanjeliár nikdy nedostal do rúk odborníkov na hlbšie preskúmanie.

O "znovuobjavenie" evanjeliára pre sa postarali pracovníci Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, ktorý ho objavili pri terénnom prieskume v roku 2002. Vzácna pamiatka od svojho nájdenia precestovala kus sveta. Koncom roka 2007 ju obdivovali v talianskej Gorizii, kde sa konala výstava venovaná príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Kniha sa stala centrom pozornosti vedeckej aj laickej verejnosti a jej nádherné ilustrácie poslúžili ako podkladový motív pre výstavné panely, publikácie a rôzne upomienkové predmety. Pri príležitosti zavedenia eura na Slovensku bola súčasťou výstavy organizovanej NBS, venovanej našim najstarším dejinám. Od toho času sa vyvíjalo úsilie o kompletné zreštaurovanie evanjeliára, ktoré sa uskutočnilo v roku 2010 za podpory Spolku sv. Cyrila a Metoda. V súčastnosti je evanjeliár uložený v Baškovskom chráme.

Vytvorte si webové stránky zdarma!