Slávenie sviatkov Paschy 7.4.2020.

07.04.2020

Na základe rozhodnutia vlády SR o obmedzení voľného pohybu občanov počas sviatkov Veľkej noci, Vám chcem oznámiť dôležité zmeny v liturgickom programe.

Požehnanie veľkonočných jedál sa neuskutoční pri chráme, kvôli zákazu zhromažďovania sa, ale len súkromne v rodinách, modlitba požehnania bola priložená k informačnému listu, ktorý ste dostali do svojich schránok.

Počas Veľkej soboty budú chrámy v našej farnosti zatvorené, z toho dôvodu (aj keď je mi to veľmi ľúto), nebude možnosť súkromnej modlitby pri Božom hrobe.

Veľkonočný liturgický program ostáva v platnosti

Všetky obrady sa budú sláviť vo farskom chráme v Hlivištiach, bez účasti veriacich.

Veľký štvrtok 17:00 strasti a sv. liturgia

Veľký piatok 17:00 veľká večiereň s uložením pláštenice do hrobu

Veľká sobota 17:00 sv. liturgia s večierňou

Nedeľa Paschy 6:00 utiereň Vzkriesenia                                                                                                                    9:00 sv. liturgia

Napriek tomu, že sa nemôžeme stretnúť pri spoločnom slávení veľkonočných obradov, Vás pozývam k spoločnej modlitbe v rodinnom kruhu a zároveň Vám chcem zaželať požehnané prežitie veľkonočných sviatkov.                                                                                                                                                                                                                               o. Marek   

Vytvorte si webové stránky zdarma!